Βασίλειος Μπαμπίλης,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές

Τὰ εἰσόδια τῆς Θεοτόκου

τοῦ Βασιλείου Μπαμπίλη

Σήμερα, Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐδῶ: ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063