Τρόποι ἀμύνης

Κυριακὴ 21 Νοεμβρίου & ὥρα 8:00μ.μ. μὲ τὸν θεολόγο κ. Βασίλειο Τσούπρα.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ,
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063