Ἐκδόσεις

ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

Τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς
Ὑπεύθυνος ἔκδοσης Βασ. Τσούπρας