Ἐκδηλώσεις

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ, Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

 

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ

Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ

Κυριακὴ 23 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  •         Ἀκολουθία Ἁγιασμοῦ.
  •         Ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα:

                        «Ἡ ἐν Χριστῷ μετοχικὴ καὶ κοινωνικὴ πολιτεία».

  •         Κοινωνικὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
  •         Κεράσματα ἀγάπης.

        Παρακαλοῦνται ὅλοι οἱ πιστοὶ νὰ παρευρεθοῦν στὸν Ἁγιασμὸ γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καὶ σχολικοῦ ἔτους καὶ γιὰ τὴν εὐόδωση τοῦ ὀρθοδόξου μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου τῶν Ἐπάλξεων.

   Μόνον μὲ τὴν πίστη στὸν Θεό, τὴν μεταξύ μας ἀλληλοβοήθεια καὶ τὴν ὀρθὴ καθοδήγηση ἀπὸ τιμίους καὶ εὐσεβεῖς ἡγέτες θὰ ξεπεράσουμε τὴν πολλαπλῆ κρίση καὶ θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν σωτηρία. 

Σᾶς περιμένουμε

 

Λοιπὲς  δραστηριότητες

Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται ἐνδιαφέρουσες ὀρθόδοξες ὁμιλίες καὶ πρόβες χοροῦ καὶ χορωδίας.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων   γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

 

Πληροφορίες γιὰ τὰ προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:

 Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.

 

   Σημ.: Οἱ ὁμιλίες τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω γίνονται κάθε Τρίτη βράδυ στὶς 7:00 μ.μ. στὴν νέα αἴθουσά των (Ἀναγεννήσεως 19,

πλησίον Ἁγ. Σπυρίδωνος).

 

Πληροφορίες: 210 59 82573 (κ. Μαγδαληνὴ Κόκορη, ἰατρὸς – Θεολόγος).

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ