Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές,  Σοφία Μπεκρή

Συνάντηση Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ

Μὲ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ

Πέμπτη 14 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987 353063