Βασίλειος Τσούπρας,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Σταυρός: Τὸ σημεῖο τοῦ Θεανθρώπου

Κυριακὴ 27 Μαρτίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. μὲ τὸν κ. Βασίλειο Τσούπρα, θεολόγο-κοινωνιολόγο.

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλή ακρόαση!

Επικοινωνία: 6987353063