Χωρίς κατηγορία

Πρόγραμμα Διημερίδος«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»14 – 15 Μαΐου στὶς ΕΠΑΛΞΕΙΣ

Οἱ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Τυφλῶν,μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνουν διημερίδα στὶς 14 – 15 Μαΐου στὴν αἴθουσά των, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας, μὲ τὸ γενικὸ θέμα:

Οἱ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Τυφλῶν,μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, διοργανώνουν διημερίδα στὶς 14 – 15 Μαΐου στὴν αἴθουσά των, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας, μὲ τὸ γενικὸ θέμα:

«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»

Πρόγραμμα Διημερίδος

·         Σάββατο 14/5, 7:00 μ.μ.

Εἰδικὸ θέμα: «Ἡ σύγχρονη κοινωνία καὶ τὰ πρόσωπα μὲ ἀναπηρία».

Εἰσηγητὲς:

-Λαυρέντιος Δελλασούδας, Ὁμότιμος καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, «Ἀγωγὴ ὑγείας ἢ ἀγωγὴ ἀναπηρίας;»

-Σιούτης Στέργιος, Δρ. Ψυχολογίας,«Σύγχρονες τάσεις γιὰ τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία καὶ κοινωνικὴ πραγματικότητα στὴν Ἑλλάδα».

-Φλωρεντία Μπεϊντουλάϊ, ὑποψήφια δρ. Παιδαγωγικοῦ τμήματος σχολῆς Κοινωνικῶν Ἐπιστημῶν Πανεπιστημίου Τιράνων Ἀλβανίας,

α)«Ἐκπαίδευση – Συμβουλευτικὴ σὲ μαθητὲς μὲ προβλήματα ὅρασης στὸ γενικό σχολεῖο».

β) «Σύνδεση σχολείου – οἰκογένειας, συνεργασία γονιῶν καὶ προσωπικοῦ τοῦ σχολείου, ὀφέλη καὶ ἐμπόδια».

-Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – ἐκπαιδευτικός, «Βασικὲς ἀρχὲς στὴν ἐκπαίδευση καὶ κατάρτιση τῶν ἀναπήρων».

·         Κυριακὴ 15/5, 11:00 π.μ.

Εἰδικὸ θέμα: «Ἡ σύγχρονη κρίση τῶν κοινωνικῶν δομῶν».

Εἰσηγητὲς:

-Γεώργιος Τσούπρας, Δρ. Θεολογίας – ἐκπαιδευτικός, «Ἐξουσία καὶ κοινωνικὴ διακονία».

-Βασίλειος Τσούπρας, φιλόλογος – κοινωνιολόγος, «Ἄνευ τοῦ συνεῖναι οὐδὲ τὸ εἶναι ἔστι».

-Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – ἐκπαιδευτικός, «Ὁ θεσμὸς τῶν κοινοτήτων ὑπόδειγμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης».

-Μαγδαληνὴ Κόκκορη, ἰατρὸς – θεολόγος, «Κοινωνικὲς παθογένειες καὶ προτάσεις πρὸς θεραπεία».

Θὰ προηγηθῇ κοινὸς ἐκκλησιασμὸς στὸν Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου Ὁμονοίας μὲ μνημόνευση προσώπων – εὐεργετῶν τῶν ἀναπήρων καὶ μετὰ ἀπὸ τὶς ὁμιλίες θὰ ἐπακολουθήσῃ γεῦμα ἀγάπης.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὶς ὡς ἄνω ἡμερίδες, γιὰ νὰ συζητήσουμε ὅλοι μαζὶ γιὰ τοὺς τρόπους ἀναθερμάνσεως τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης στὸν σύγχρονο ἀτομοκεντρικὸ κόσμο μὲ τὶς τόσες καταστρεπτικὲς συνθῆκες διαβιώσεως καὶ συμπεριφορᾶς.

Εἴσοδος Ἐλεύθερη

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Μακρίνα Ράγκα

Ἀθήνα, 5 Μαΐου 2016

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-5231.758, fax: 210-5230.948

e-mail:  epalxeis@otenet.gr