Ἐκδρομές

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ

Ἐὰν οἱ συνθῆκες τὸ ἐπιτρέψουν, θὰ πραγματοποιηθῆ κατὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς 20 Ἰουνίου προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ὁσίου Δαυὶδ στὴν Εὔβοια καὶ στὸ προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου.
Πληροφορίες στὰ τηλ.: 2105230948, 6987353063