Ἐκδρομές

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ σε μονὲς τῆς Μακεδονίας, Θράκης καὶ Βουλγαρίας (18-25 Αὐγούστου)

 

Ἡ ἐφετεινὴ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε θὰ πραγματοποιηθῆ σὲ μονὲς τῆς Μακεδονίας, Θράκης καὶ Βουλγαρίας

ἀπὸ 18-25 Αὐγούστου.

Συγκεκριμένα, θὰ γίνουν προσκυνήματα κυρίως:

στὴν Ἱ.Μ. Παναγίας Σοχοῦ στὸν Λαγκαδᾶ,

στὸν  Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὁρμύλια,

στὸν  Ἅγ. Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη στὸ Βατοπέδι,

 

Ἡ ἐφετεινὴ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε θὰ πραγματοποιηθῆ σὲ μονὲς τῆς Μακεδονίας, Θράκης καὶ Βουλγαρίας

ἀπὸ 18-25 Αὐγούστου.

Συγκεκριμένα, θὰ γίνουν προσκυνήματα κυρίως:

στὴν Ἱ.Μ. Παναγίας Σοχοῦ στὸν Λαγκαδᾶ,

στὸν  Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου στὴν Ὁρμύλια,

στὸν  Ἅγ. Ἀρσένιο τὸν Καππαδόκη στὸ Βατοπέδι,

στὸν  Ἅγ. Ἰωάννη Θεολόγο στὴν Σουρωτή (ὅπου εἶναι ὁ τάφος τοῦ π. Παϊσίου),

στὴν  Ἁγ. Ἀναστασία Φαρμακολύτρια πλησίον Θεσσαλονίκης,

στὴν Παναγία Εἰκοσιφοίνισσα,

στὸν  Ἁγ. Νικόλαο στὴν Βιστωνίδα,

στὴν Παναγία Δαδιᾶς καὶ Παναγία Κορνοφωλιᾶς στὸ Σουφλί,

στὴν Ἱ.Μ. Μπάτσκοβο καὶ στὸν Ἱ.Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης στὴν Φιλιππούπολη,

στοὺς Ἱ.Ν. Ἁγ. Ἀλεξάνδρου Νέφσκι,  Ἁγ. Νικολάου & Ἁγ. Σοφίας στὴν Σόφια,

στὴν Ἱ.Μ. Ντραγκαλέφσκι στοὺς πρόποδες τοῦ ὄρους Βίτοσα στὴν Σόφια,

στὴν περίφημη Ἱ. Μ. Ἁγ. Ἰωάννου Ρίλλας, ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες τῶν Βαλκανίων, καὶ

στὴν Ἱ.Μ. Ροζένσκι μὲ τὶς θαυμαστὲς ἁγιογραφίες.  

Τὸ τελευταῖο προσκύνημα θὰ γίνῃ στὴν Ἱ.Μ. Ἁγ. Κηρύκου & Ἰουλίττης στὸ Σιδηρόκαστρο. Θὰ πραγματοποιηθοῦν ἐπίσης καὶ ξεναγήσεις σὲ ἀξιοθέατα καὶ ἱστορικὰ μνημεῖα τῶν διαφόρων περιοχῶν.

Περισσότερες πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς:

Β. Τσούπρας, τηλ.: 210 52 30948, 6936 901606.