Ἐκδρομές

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 8-9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κυριακὴ 8 Ἰουνίου και Δευτέρα 9 Ἰουνίου
θὰ πραγματοποιηθῇ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὶς Ἱ.Μ. Φανερωμένης Ξυνιάδος, Ἀγάθωνος, Προυσιωτίσσης & Τατάρνας
Πληρ/ρίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063.

Κυριακὴ 8 Ἰουνίου και Δευτέρα 9 Ἰουνίου
θὰ πραγματοποιηθῇ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὶς Ἱ.Μ. Φανερωμένης Ξυνιάδος, Ἀγάθωνος, Προυσιωτίσσης & Τατάρνας
Πληρ/ρίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς στὰ τηλ.: 210 52 30948, 6987 353063.