Ἐκδρομές

Προσκυνηματική ἐκδρομὴ ἀπὸ 20 ἕως 25 Αὐγούστου σὲ μονὲς καὶ ἀξιοθέατα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχρίδος & τοῦ Δυρραχίου (τάφος Πατροκοσμά)

   Ἡ προσκυνηματική ἐκδρομὴ ἀπὸ 20 ἕως 25 Αὐγούστου σὲ μονὲς καὶ ἀξιοθέατα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας,  τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχρίδος & τοῦ  Δυρραχίου  (τάφος Πατροκοσμά) 

   Ἡ προσκυνηματική ἐκδρομὴ ἀπὸ 20 ἕως 25 Αὐγούστου σὲ μονὲς καὶ ἀξιοθέατα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας,  τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχρίδος & τοῦ  Δυρραχίου  (τάφος Πατροκοσμά) 

Ἡ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε. θὰ γίνῃ ἀπὸ 20 ἕως 25  Αὐγούστου μὲ προορισμὸ μονὲς καὶ ἀξιοθέατα τῆς Δυτικῆς Μακεδονίας, τῆς περιοχῆς τῆς Ἀχρίδος καὶ  τοῦ Δυρραχίου  (Παναγία Σουμελᾶ, Βεργίνα, Παναγία Δοβρᾶ, πηγὲς Ἀραπίτσας στὴν Νάουσα, καταρράκτες Ἐδέσσης, μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Πτολεμαΐδος, λίμνη Καστοριᾶς, Πρέσπες, μονὴ Ἁγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης καὶ τάφος τοῦ γέροντος Αὐγουστίνου, Ἱ. Μ. Ἁγίου Ναούμ, λίμνη Ἀχρίδος, μεγάλο φαράγγι καὶ παλαιοὶ βυζαντινοὶ ναοί,  Δυρράχιο, τάφος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού).

Πληροφορίες καὶ δηλώσεις συμμετοχῆς

τηλ.:210 52 30948, 6987 353063.