Σοφία Μπεκρή

Πνευματικὰ καὶ ἠθικὰ μηνύματα μέσα ἀπὸ τὸν Μεγάλο Κανόνα τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης.

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Ἐκτάκτως αὐτὴν τὴν Τρίτη 13 Ἀπριλίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063