π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Παραδείγματα προσωπικῆς καὶ κοινωνικῆς μετάνοιας

Ὁ κ.Βελισσάριος Γκεζερλὴς, Ἱεροψάλτης καὶ Δρ. Πληροφορικῆς σήμερα, Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 καὶ ὥρα 7.00μ.μ. θὰ μιλήσει ἀπὸ τὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ, Ταυτόχρονα μὲ τὸ σταθμό τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ, μὲ θὲμα «παραδείγματα προσωπικῆς καὶ κοινωνικὴς μετάνοιας»

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com