Σοφία Μπεκρή

Οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός (Β’ μέρος)

Οὐκ ἔστιν αἴτιος τῶν κακῶν ὁ Θεός.

Μέγας Βασίλειος

Πέμπτη 20 Ἰανουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00μ.μ.,μὲ τὴν φιλόλογο – θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Συντονιστῆτε:ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙO

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063