Ἐκδηλώσεις

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-5231.758, fax: 210-5230.948

email: epalxeis@otenet.gr

 

    Ἐν Ἀθήναις, τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2012

 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210-5231.758, fax: 210-5230.948

email: epalxeis@otenet.gr

 

    Ἐν Ἀθήναις, τῇ 12ῃ Ἰουλίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τὴν Τετάρτη 18 Ἰουλίου καὶ ὥρα 7:30μμ στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Διδάκτορα Βιοχημείας κ. Ἀλέξανδρο Τσούπρα μὲ θέμα:

«Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονες ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις».

Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

Για τις λοιπές δραστηριότητες και τα μορφωτικά προγράμματα των Επάλξεων μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά και την εφημερίδα Επάλξεις:  

  • Η εφημερίδα μας θα φτάνει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ κάθε μήνα στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση γεμάτη με χρήσιμα, έγκυρα, ενημερωτικά  άρθρα  για την Ορθοδοξία, την  Παιδεία, την Κοινωνία και πολλά άλλα.
  • Ζητείστε τη ΔΩΡΕΑΝ  μηνιαία σας συνδρομή στην Εφημερίδα Επάλξεις στέλνοντας το e-mail σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: epalxeis@otenet.gr.
  • Μπορείτε να διακόψετε τη δωρεάν συνδρομή σας για οποιοδήποτε λόγο και όποτε εσείς επιθυμείτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών και επισκεπτών μας ΔΕΝ πωλούνται, ΔΕΝ ενοικιάζονται και ΔΕΝ παρέχονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.