Ἐκδόσεις

ΟΙ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Ἀφιεροῦται
εἰς μνήμην τοῦμακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀργολίδος
Ἰακώβου,
τοῦ ὑπακούοντος διὰ βίου
εἰς τὴν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
παράκλησιν
“ὅ,τι ἄν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε”
(᾿ Ιωάν.Β΄, 5 )