Μακρίνα Ράγκα

Μεταφυσικὲς τεχνικές – ΓΙΟΓΚΑ

(σὲ ἐπανάληψη)

Ὑπὸ τῆς δικηγόρου Μακρίνας Ράγκα

Σήμερα, Παρασκευὴ 22 Ὀκτωβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063