Μακρίνα Ράγκα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Η πορεία μας την περίοδο του Τριωδίου και της Μ. Τεσσαρακοστής

Με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063