ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΡΙΑ

Ὑπὸ τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ δρ Πληροφορικῆς καὶ ἱεροψάλτου

http://epalxeis.caster.fm/ ‘Αλλὰ καὶ ἐδῶ: https://synpasitoisagiois.radio12345.com/

Δευτέρα 7.00μμ ἀπὸ τὴ διαδικτυακή μας παρέα !