Δήμητρα Μποζά

«Δυὸ καλοκαίρια στὰ βουνὰ»

ὑπὸ Βασιλείου Τσοῦπρα

διαβάζει ἡ Δήμητρα Μποζά-Μπαμπίλη

Ἀπὸ σήμερα, 11 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. καθῶς καὶ τὶς ἑπόμενες Τρίτες ἡ κα. Δήμητρα Μποζᾶ θὰ διαβάζει τὸ παραπάνω βιβλίο ποὺ ἐκδόθηκε τὸ 2018 ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Παρρησία.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ:
ΕΠΑΛΞΕΙΣΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ

Καλὴ ἀκρόαση!

Ἐπικοινωνία: 6987353063