Σοφία Μπεκρή

Γλωσσικὴ καὶ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση στὸν Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Σήμερα, Πέμπτη 3 Ἰουνίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063