Γιατί ἑάλω ἡ Πόλις

τῆς Σοφίας Μπεκρῆ

Ἐκτάκτως αὐτὴν τὴν Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063