Βίος καὶ πολιτεία Ἁγίων,  Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Ἐκδόσεις,  Ἐκδρομές,  Μακρίνα Ράγκα,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Γενοκτονία και ξεριζωμός – Αληθινές μαρτυρίες

Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 8:00 μ.μ., με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063