Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟ

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ζήνωνος 3, 104-31 ΑΘΗΝΑ, τηλ. & fax: 210-5230.948, κιν. 6987 353063

email: epalxeis @ otenet. gr

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 7ῃ Ἰανουαρίου 2020

Α. Ἀφιέρωμα στὸν π. Γεώργιο Μεταλληνὸ

            Τὴν Κυριακὴ 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00μ.μ. στὴν αἴθουσα  «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴν ζωή, στὴν δράση καὶ στὴν πολύπλευρη προσφορὰ τοῦ μακαριστοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ. Θὰ μιλήσουν οἱ: π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, Βασίλειος Τσούπρας καὶ ἄλλοι φίλοι καὶ συνεργάτες τοῦ ἐκλιπόντος.

Β. Κοπὴ Βασιλόπιττας

Τὴν Κυριακ 19 ανουαρίου κα ρα 6:00 μ.μ. στὴν αἴθουσαπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια, θὰ γίνῃ ἡ καθιερωμένη κοπὴ Βασιλόπιττας, μὲἄσματα καὶ πρωτοχρονιάτικα κάλαντα ἀπὸ τὴν χορωδία Ἐπάλξεις καὶ μὲ ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρα, μὲ θέμα:«Ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ τὸ τριλείτουργο τῆς Ὀρθοδοξίας».

Ἡ εἴσοδος καὶ στὶς δύο ἐκδηλώσεις εἶναι ἐλεύθερη.

Γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Σοφία Μπεκρῆ