Αντιμετωπίζοντας τον φόβο (σε επανάληψη)

Με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8:00 μ.μ..

Για να συνδεθείτε πατήστε εδώ:  ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Επικοινωνία: 6987353063