Ἐκδηλώσεις,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Τὸν νοῦ μας στὰ παιδιά

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

Τὴν Κυριακὴ 27/11 καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδήλωση, μὲ θέμα τὴν προστασία τῶν παιδιῶν. Θὰ μιλήσουν ὁ κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου, νομικός, ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος – θεολόγος καὶ ἡ Ἀσημίνα Τσάμου, ψυχολόγος. Θὰ ἐπακολουθήσῃ ἀπόδοση ποιοτικῶν ἀσμάτων ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».
Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση, ποὺ διοργανώνεται ἐπ’ εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ, προστάτου τῶν παιδιῶν, μὲ σκοπὸ τὴν ὕπαρξη μεγαλύτερης φροντίδος καὶ προσοχῆς γιὰ τὰ παιδιά μας.