Γενικά,  Ἐκδηλώσεις,  Μπορεῖ νὰ μᾶς Ἐνδιαφέρει...,  Νὰ ἀνεβοῦμε λίγο ψηλότερα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ἀνακοίνωση – Πρόσκληση

Τελετὴ Ἁγιασμοῦ

Κυριακὴ 18 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 11 τὸ πρωΐ

Αἴθ. Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ ψαλῆ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ καὶ στὴν συνέχεια θὰ μιλήσῃ ὁ ὑπεύθυνος τῶν Ἐπάλξεων κ. Β. Τσούπρας γιὰ τὴν πορεία καὶ τὶς προοπτικὲς τοῦ μορφωτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου.

            Θὰ ἀκολουθήσῃ πολιτιστικὸ πρόγραμμα ἀπὸ τὴν χορωδία «Ἐπάλξεις».

σημ.:  Τὸ Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:15 μ.μ. θὰ πραγματοποιηθῆ ἀφιέρωμα γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφή, μὲ ἐπίκαιρη ὁμιλία καὶ σχετικὰ παραδοσιακὰ ἄσματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία τῶν Ἐπάλξεων.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.