Ἐκδηλώσεις

Τέλεση Εὐχελαίου

Σάββατο 23 Ὀκτωβρίου καὶ ὥρα 6.30 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου Ἀδελφοθέου.

Στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.