Μακρίνα Ράγκα,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Η πνευματική πορεία μας μέσα στο Τριώδιο

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 8:00 μ.μ., με την κ. Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063