π. Βελισσάριος Γκεζερλής

O AΓIOΣ ΣΠYPIΔΩNAΣ O ΘAYMATOYPΓOΣ KAI YΠEPMAXOΣ THΣ ΠPΩTHΣ OIKOYMENIKHΣ ΣYNOΔOY

τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλῆ, Δρ. πληροφορικῆς & ἱεροψάλτου

Σήμερα Δευτέρα13 Δεκεμβρίου 2021 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., απὸ τοὺς διαδικτυακοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς  ΕΠΑΛΞΕΙΣ καὶ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987 353063