π. Βελισσάριος Γκεζερλής

MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPIΣAΪKΩΣ AΔEΛΦOI

Σήμερα 22/2/2021 ὁ κ. Βελισσάριος Γκεζερλὴς, Δρ πληροφορικῆς καὶ ἱεροψάλτης θὰ μίλησει στὶς 7.00μ.μ. ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ σταθμὸ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ἀλλὰ καὶ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ μὲ θὲμα:

« MH ΠPOΣEYΞOMEΘA ΦAPIΣAΪKΩΣ AΔEΛΦOI» Mιὰ ὑμνολογικὴ προσέγγιση τοῦ Τριωδίου μὲ σκέψεις καὶ γνῶμες συγχρόνων ἁγίων ὁδηγώντας μας στὴν ἀρχὴ τοῦ Τριωδίου, στὰ πρώτα βήματά μας, στὴν Μεγάλη Πασχάλια Τεσσαρακοστὴ!

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ:

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» στὴν διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ ἐναλλακτικά: γιὰ τὸν “ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ”: https://synpasitoisagiois.radio12345.com