π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Κάλαντα Πρωτοχρονιᾶς!

epalxeis.caster.fm synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἀγαπητοί μας ἀκροατές καὶ ἀναγνῶστες, σήμερα 31 Δεκεμβρίου καὶ ὥρα 7:00μμ θὰ ἔχουμε τὴν χαρὰ νὰ ἀκούσουμε τὰ κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς μὲ τὴν ἐπιμέλεια τοῦ Βελισσαρίου Γκεζερλή, Ἱεροψάλτη καὶ δρ Πληροφορικῆς καὶ τοῦ συνεργαζόμενου σταθμοῦ ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ.

Συντονιστεῖτε μαζί μας στό: epalxeis.caster.fmsynpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!!

⭐Χρόνια πολλά!!!