Δήμητρα Μποζά

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Ὑπὸ τῆς κ.Δήμητρας Μποζὰ-Μπαμπίλη

Στελέχους Διατροφολογίας καὶ

Διευθύντηριας τῆς χορωδίας τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ γιὰ συνδεση πατήστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Σήμερα στὶς 6.30μμ ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ ραδιοφωνικὸ σταθμὸ τῶν ΕΠΑΛΞΕΩΝ

Τὶ εἶναι ἀλεργια; κατὰ πόσο εἶναι ἀπαγορευτικὴ γιὰ τὴ διατροφὴ μας ἤ τέλος πάντων γιὰ ὅσους ἔχουν κάποιας μορφῆς ἀλεργία καὶ τὶ κίνδυνοι μποροῦν νὰ προκύψουν. Τὶ κάνουμε σὲ πρώτες βοήθειες; ἕνα σημαντικὸ θέμα ποὺ ὅλους μας θὰ μάς ἔχει ἀπασχολήσει κάποτε, ἀς ἀκούσουμε μὲ ἐνδιαφέρον!

γιὰ συνδεση πατήστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm