Βασίλειος Μπαμπίλης

ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Βίος καὶ Πολιτεία – Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ Α’ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ

Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων καὶ ἡ θαυμαστὴ παρομοίωση τῆς
Ἁγίας Τριάδος μὲ τὸ κεραμμύδι

ἀκοὺστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm

Ἔλάτε μαζὶ μας νὰ ζεσταθοῦμε ἀπὸ τὴ θέρμη τῆς πίστεως τοῦ πιστοῦ, ἀπλοῦ καὶ ὁλιγογράμματου, ἀλλὰ κατὰ πολλὰ μορφωμένου ἐν Θείᾳ Ὁρθῇ παιδείᾳ, πατέρα τῆς Ἑκκλησίας μας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, ἐπισκόπου ἐγγάμου, Τριμυθοῦντος στὴν πολύπαθη, τότε καὶ τώρα Κύπρο. Μέλους τῆς Ἅγίας Α΄ Οἱκουμενικῆς Συνόδου τῶν 318 Πατέρων, ποὺ ἔγεινε τὸ 325 μ.Χ. στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας.
Σήμερα Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 στίς 7:00 μ.μ. ἀκοὺστε ἀπὸ ἐδῶ: epalxeis.caster.fm