π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος καὶ εἰρηνοποιός

Ἀπὸ τὸν Βελισσάριο Γκεζερλὴ Δρ Πληροφορικῆς καὶ ἰεροψάλτη

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com

Ἁγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἀπὸ τὸ «Ράδιο Ἐπάλξεις» 7.00μμ στὴν
διεύθυνση: http://epalxeis.caster.fm/ ἤ καὶ ἐναλλακτικά: στὸ ράδιο ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ
https://synpasitoisagiois.radio12345.com