π. Βελισσάριος Γκεζερλής

Ἅγιος Χαράλαμπος: Ὁ ἀκλόνητος στύλος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ

Ὑπὸ τοῦ κ.Βελισαρίου Γκεζερλῆ

γιὰ νὰ ἀκούσετε πατήστε ἐδῶ: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com

Ὁ Ἅγιος Χαράλαμπος

 Γιὰ τὸν Ἅγιο Χαρὰλαμπο θὰ μᾶς μιλήσει ὁ ἀγαπητὸς φίλος καὶ συνεργάτης μας, Δρ Πληροφορικῆς καὶ Ἱεροψάλτης, Βελισάριος Γ.Γκεζερλὴς. Στὶς 7.00 μ.μ. σήμερα Δευτέρα 8/2/2021

Τὸ θέμα του εἶναι: «AΓIOΣ XAPAΛAMΠOΣ O AKΛONHTOΣ ΣTYΛOΣ THΣ EKKΛHΣIAΣ XPIΣTOY»

ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ἤ ἐναλλακτικά: synpasitoisagiois.radio12345.com