Σοφία Μπεκρή

Δεῦτε καὶ ἡμεῖς συναντηθῶμεν καὶ δεξώμεθα αὐτόν

Δεῦτε καὶ ἡμεῖς, ᾄσμασιν ἐνθέοις, Χριστῷ συναντηθῶμεν, καὶ δεξώμεθα αὐτόν, οὗ τὸ σωτήριον ὁ Συμεὼν ἑώρακεν.

Ἐν τῷ Μεγάλῳ Ἐσπερινῷ τῆς Ὑπαπαντῆς

Ὁμιλία γιὰ τὴν Ὑπαπαντὴ ἀπὸ τὴν φιλόλογο-θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ.

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ..

Συντονιστῆτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ