Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ, Σάββατο 30/3 & ώρα 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

 Τὸ Σάββατο 30 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β΄ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα: «Ἡ ἀληθινὴ Σταυροπροκύνηση»
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε στὴν ὡς ἄνω ἐκδήλωση καὶ νὰ τῆς δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅτι ἡ πραγματικὴ προσκύνηση πρὸς τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ εἶναι ἡ βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῆς σταυροειδοῦς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ, Σάββατο 30/3 & ώρα 6.30 μ.μ. στις Επάλξεις

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Δευτέρα 25/3 & ώρα 2 μ.μ.

Δευτέρα 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 2:00 μ.μ., Αἴθουσα«Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια
Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει: • ὁμιλία ἀπὸ τὸν κ. Β. Τσούπρα «Τὸ ἀτέλεστον τέλος τῶν τοῦ Ἔθνους ἀγώνων»

• Ψαρικὰ ἐδέσματα καὶ ἄλλα κεράσματα.
• Παραδοσιακὰ καὶ ἐπετειακὰ ἄσματα ἀπὸ τὴν χορωδία τῶν Ἐπάλξεων. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Δευτέρα 25/3 & ώρα 2 μ.μ.

Τὰ στάδια τῆς μετανοίας

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, εἰσήλθαμε καὶ ἐφέτος στὴν κατανυκτική περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὴν περίοδο ποὺ τὰ πάντα στὴν Ἐκκλησία μας μᾶς καλοῦν σὲ μετάνοια. Σὲ παλαιότερο ἄρθρο μας εἴχαμε ἀναφερθῆ στὴν ἐννοιολογικὴ σημασία καὶ ἀναγκαιότητα τῆς μετανοίας, ἀφοῦ τὸ κήρυγμα τῆς σωτηρίας ξεκινάει μὲ τὸ «Μετανοεῖτε». Στὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ ἀναφερθοῦμε στὰ στάδια τῆς μετανοίας καὶ στὴν ὅλη διαδικασία γιὰ τὴν πραγματοποίηση μιᾶς ἀληθινῆς καὶ οὐσιαστικῆς μετανοίας.

Συνεχίστε την ανάγνωση Τὰ στάδια τῆς μετανοίας

Οἱ Χαιρετισμοὶ

Φτάσαμε καὶ φέτος στὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαροκοστῆς, μιὰ περίοδο ποὺ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας μᾶς ἀνοίγει δρόμους μετανοίας καὶ μᾶς προετοιμάζει νὰ δεχτοῦμε τὴν σωτηρία καὶ τὴν Νέα Ζωὴ ποὺ ὁ ἴδιος αὐτεπαγγέλτως μᾶς προσφέρει. Στὴν προετοιμασία μας γιὰ νὰ δεχτοῦμε τὶς θεῖες δωρεὲς μᾶς βοηθοῦν καὶ οἱ ὕμνοι τῶν θεοπνεύστων ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως εἶναι οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ὁ Μεγάλος Κανόνας.

Συνεχίστε την ανάγνωση Οἱ Χαιρετισμοὶ

Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, 16 & 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὶς ἘΠΑΛΞΕΙΣ

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίαςτὸ Σάββατο 16 καὶ τὴν Κυριακὴ 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσαἘπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας, διοργανώνεται Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ γενικὸ θέμα: «Ἡ Καθολικὴ Ὀρθοδοξία στὸν σύγχρονο κόσμο. Προοπτικὲς καὶ δυσκολίες γιὰ τὴν βίωση, διάδοση καὶ προάσπιση τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, ζωῆς καὶ πολιτείας».

Συνεχίστε την ανάγνωση Διήμερο Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, 16 & 17 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὶς ἘΠΑΛΞΕΙΣ

Τυρινὸ Βραδυνὸ το Σάββατο 9/3 στις Επάλξεις & Προσκυνηματική Εκδρομή την Κυριακή 10/3

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 9 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ, πλ. Ὁμονοίας
Θὰ πραγματοποιηθῇ ἑορταστικὸ βραδυνὸ μὲ τυρινὰ ἐδέσματα, κεράσματα, παραδοσιακὸ πρόγραμμα καὶ σχετικὴ ὁμιλία μὲ θέμα: «ΔΩΡΑ ΘΕΟΥ ΤΟ ΤΡΩΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΤΕΥΕΙΝ». Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Προσκυνηματική Εκδρομή σε ιστορικές μονές την Κυριακή 10/3. Πληροφορίες 210 – 52 30 948 & 6936 901 606.

Συνεχίστε την ανάγνωση Τυρινὸ Βραδυνὸ το Σάββατο 9/3 στις Επάλξεις & Προσκυνηματική Εκδρομή την Κυριακή 10/3