Προσκυνηματικὴ απογευματινή Ἐκδρομὴ, Παρασκευή 31/3

Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ

Τὴν Παρασκευὴ τῶν τελευταίων Χαιρετισμῶν 31 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὴ μονὴ τῆς Ἀττικῆς γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου.

Συνεχίστε την ανάγνωση Προσκυνηματικὴ απογευματινή Ἐκδρομὴ, Παρασκευή 31/3

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Σάββατο 25 Μαρτίου & ὥρα 1:30 μ.μ.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία

Σάββατο 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 1: 30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Σάββατο 25 Μαρτίου & ὥρα 1:30 μ.μ.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 22/3/ στις 5.00 μ.μ.

Tην προσεχή Τετάρτη (22 Μαρτίου 2017, ώρα  5-7,) στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο τής Εταιρείας  Φίλων του Λαού

Ευριπίδου 12, Αθήνα,  4ος όροφος, αίθουσα Γ΄, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με θέμα:

 ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμΕΑ)

Συνεχίστε την ανάγνωση ΣΧΟΛΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, 22/3/ στις 5.00 μ.μ.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Σάββατο 25 Μαρτίου & ὥρα 1:30 μ.μ.

Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία

Σάββατο 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 1: 30 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Τὸ πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἐκδήλωση γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Σάββατο 25 Μαρτίου & ὥρα 1:30 μ.μ.

Πορίσματα γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ (Επάλξεις, Μάρτιος 2017)

Ἡ σύσκεψη ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἰεραποστολὴ κατέληξε στὰ παρακάτω συμπεράσματα:

1)  Ἡ διαρκὴς διάδοση τοῦ εὐαγγελίου τῆς σωτηρίας σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅλης τῆς γῆς ἀποτελεῖ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» καὶ ἐκδήλωση καθολικῆς ἀγάπης.

Συνεχίστε την ανάγνωση Πορίσματα γιὰ τὴν Ἱεραποστολὴ (Επάλξεις, Μάρτιος 2017)

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

«Ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται» (Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Συνεχίστε την ανάγνωση Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τὴν Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ποιoί θὰ συνεχίσουν τοὺς ἀγῶνες;

          Ἑορτάζομε καὶ ἐφέτος, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, τὴν ἱστορικὴ ἐπέτειο τῶν ἐθνικῶν μας ἀγώνων τοῦ 1821. Τιμᾶμε τὰ κατορθώματα ἀλλὰ καὶ τὶς θυσίες τῶν ἡρωϊκῶν προγόνων μας ποὺ ἀγωνίστηκαν γιὰ «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία». Ἔτσι, ξαναέλαμψε τὸ φῶς ἔστω καὶ σ’ ἕνα μέρος τῆς πατρίδος μας, ὅπου ἐπὶ τόσους αἰῶνες «ὅλα τά ‘σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.».

Συνεχίστε την ανάγνωση Ποιoί θὰ συνεχίσουν τοὺς ἀγῶνες;

Ἔμφυλες ταυτότητες καὶ ἀποδόμηση

Στὸ πλαίσιο τῆς συνδέσεως ἐκπαίδευσης καὶ ἀειφόρου ἀνάπτυξης τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας κοινοποίησε προσφάτως στὰ γυμνάσια ἀπόφαση γιὰ ὑλοποίηση θεματικῆς ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ ταυτότητα» καὶ ἐπιμέρους θέματα γιὰ ἐφέτος: διατροφὴ καὶ ποιότητα ζωῆς, πρόληψη τοῦ ἐθισμοῦ καὶ τῶν ἐξαρτήσεων καὶ ἔμφυλες ταυτότητες.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ἔμφυλες ταυτότητες καὶ ἀποδόμηση

ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ, Σάββατο 18 Μαρτίου & ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις

Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας, μὲ θέμα:«ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ»

Ἡ ὁμιλία διοργανώνεται μὲ ἀφορμὴ τὴν Γ’ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν, της ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΗΝΗΣΕΩΣ

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ παρευρεθῆτε καὶ νὰ δώσετε κάθε δυνατὴ δημοσιότητα. Σᾶς περιμένομε.

Συνεχίστε την ανάγνωση ΓΙΑΤΙ ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ, Σάββατο 18 Μαρτίου & ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις

Οἱ Χαιρετισμοὶ

Φτάσαμε καὶ φέτος στὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαροκοστῆς, μιὰ περίοδο ποὺ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας μᾶς ἀνοίγει δρόμους μετανοίας καὶ μᾶς προετοιμάζει νὰ δεχτοῦμε τὴν σωτηρία καὶ τὴν Νέα Ζωὴ ποὺ ὁ ἴδιος αὐτεπαγγέλτως μᾶς προσφέρει. Στὴν προετοιμασία μας γιὰ νὰ δεχτοῦμε τὶς θεῖες δωρεὲς μᾶς βοηθοῦν καὶ οἱ ὕμνοι τῶν θεοπνεύστων ὑμνογράφων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως εἶναι οἱ Χαιρετισμοὶ στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ὁ Μεγάλος Κανόνας.

Συνεχίστε την ανάγνωση Οἱ Χαιρετισμοὶ