Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ: …ἑνώνομεν τήν ποιμαντικήν ἡμῶν ἀγωνίαν μέ τήν ἰσχυράν φωνήν τῶν ἐπιστημόνων καί καλοῦμεν εἰς εὐαισθητοποίησιν πάντας…»

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

«Η κοινωνική προσφορά ως κριτήριο της Κρίσεως» 22/2/2014

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Η κοινωνική προσφορά ως κριτήριο της Κρίσεως»

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Συνεχίστε την ανάγνωση «Η κοινωνική προσφορά ως κριτήριο της Κρίσεως» 22/2/2014

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή, Κυριακή 2 Μαρτίου

Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή
Τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς 2 Μαρτίου θὰ πραγματοποιηθῇ ἐκδρομὴ σὲ ἱστορικὲς μονὲς τῆς Πελοποννήσου.
Πληροφορίες γιὰ τὸν ἀκριβῆ τόπο ἀναχωρήσεως καὶ λοιπὲς λεπτομέρειες στὰ τηλ.: 210 5230.948,


Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Στὴν κεντρικὴ αἴθουσα τῶν Ἐπάλξεων, Ζήνωνος 3, β’ ὄροφος, πλ. Ὁμονοίας γίνονται:
Κάθε Σάββατο καὶ ὥρα 6:00 μ.μ. παραδοσιακοὶ χοροί,

Συνεχίστε την ανάγνωση Προσκυνηματικὴ ἐκδρομή, Κυριακή 2 Μαρτίου

«Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις», 1/3/2014

Τυρινὸ Βραδυνὸ
Σάββατο 1 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας
Θὰ μιλήσῃ ὁ Β. Τσούπρας, θεολόγος, μὲ θέμα:
«Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις»
Τὰ τυρινὰ ἐδέσματα, τὰ παραδοσιακὰ ἄσματα καὶ ἡ καλὴ διάθεση ὅλων θὰ χαρίσουν ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ θὰ μᾶς τονώσουν τὴν θέληση γιὰ ἑλληνοορθόδοξη ζωὴ καὶ πολιτεία.
Εἴσοδος ἐλεύθερη

Οἱ δραστηριότητες συνεχίζονται
Συνεχίστε την ανάγνωση «Ἡ ἀληθινὴ ψυχαγωγία καὶ οἱ κοσμικὲς διασκεδάσεις», 1/3/2014

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση, Κυριακή 16/2/2014 στις 13.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση
Κυριακὴ 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας 
Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί, τὰ ἀναψυκτικὰ ὡς καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ βοηθήσουν στὴν κοινὴ ἀναψυχὴ καὶ στὴν δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες
παραδόσεις μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.
Συνεχίστε την ανάγνωση Ἀποκριάτικη Συνεστίαση, Κυριακή 16/2/2014 στις 13.30 μ.μ.

«Ἡ σημασία τοῦ Τριωδίου στὴν ζωή μας», 8/2/2014

Τὸ Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 καὶ ὥρα 7:00μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις»,
Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος, θεολόγος,
μὲ θέμα: «Ἡ σημασία τοῦ Τριωδίου στὴν ζωή μας».
Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Ἡ περίοδος τοῦ Τριῳδίου

Συνεχίστε την ανάγνωση «Ἡ σημασία τοῦ Τριωδίου στὴν ζωή μας», 8/2/2014

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση, Κυριακή 16/2/2014 στις 13.30 μ.μ.

Ἀποκριάτικη Συνεστίαση
Κυριακὴ 16 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 1.30 μ.μ.
Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., πλ. Ὁμονοίας 
Τὸ καλομαγειρεμένο σπιτικὸ φαγητό, τὸ ἄφθονο δωρεὰν κρασί, τὰ ἀναψυκτικὰ ὡς καὶ τὸ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα θὰ βοηθήσουν στὴν κοινὴ ἀναψυχὴ καὶ στὴν δημιουργία οἰκογενειακῆς κοινοτικῆς ἀτμόσφαιρας μέσα στὶς ἑλληνοορθόδοξες
παραδόσεις μακρυὰ ἀπὸ μασκαρέματα καὶ ἄλλες ξένες συνήθειες.
Συνεχίστε την ανάγνωση Ἀποκριάτικη Συνεστίαση, Κυριακή 16/2/2014 στις 13.30 μ.μ.