«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας», 2/2/2013

Τὸ Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στὶς 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Β. Τσούπρας μὲ θέμα:

«Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας».

Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ ἡ σχέση Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας», 2/2/2013

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος & τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, 26/1/2013 στις 7:00 μ.μ.


“Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος καὶ τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα”

Σάββατο 26 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

 

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. Ὁμόνοια

Ἀνοικτὴ συζήτηση γιὰ τὴν πατερικὴ κοινωνικὴ πρακτικὴ καὶ φιλαλληλία.

Εἰσηγήτρια ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος & τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα, 26/1/2013 στις 7:00 μ.μ.

Ὑπομονὴ ἤ ἀντίσταση;

Μαζὶ μὲ τὶς εὐχὲς τῶν συγγενῶν καὶ φίλων σας, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες, δεχτῆτε καὶ τὶς δικές μας εὐχὲς γιὰ Εὐλογημένη καὶ Δημιουργικὴ νέα χρονιά. Γιὰ νὰ ἐκπληρωθοῦν ὅμως οἱ εὐχὲς καὶ γιὰ νὰ ὑπάρξῃ πρόοδος σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς χρειάζεται καὶ οἱ εὐχόμενοι καὶ οἱ ἀποδέκτες τῶν εὐχῶν νὰ συντελέσουν ἐμπράκτως στὴ δημιουργία τῶν προϋποθέσεων γιὰ ἀνατροπὴ τῆς ζοφερῆς καταστάσεως, ὅπου βρίσκεται ἡ χώρα μας καὶ γιὰ τὴν ἔναρξη κάποιας προκοπῆς καὶ προόδου.

Συνεχίστε την ανάγνωση Ὑπομονὴ ἤ ἀντίσταση;

Κοπὴ Βασιλόπιττας, 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Κυριακὴ 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.,

Κοπὴ Βασιλόπιττας

 

Αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Συνεχίστε την ανάγνωση Κοπὴ Βασιλόπιττας, 20 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 6:00 μ.μ.

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ ἡ κοινοβιακὴ ζωὴ, 12/1/2013, 7.00 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 12 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:«Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ ἡ κοινοβιακὴ ζωὴ».
Ὁμιλήτρια: Ἀσημίνα Τσάμου, ἐκπαιδευτικὸς-ψυχολόγος.

       Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Συνεχίστε την ανάγνωση Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ ἡ κοινοβιακὴ ζωὴ, 12/1/2013, 7.00 μ.μ.

Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Απολυτίκιο. Ήχος α’.
Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου,
ως δεξαμένην τον λόγον σου
Συνεχίστε την ανάγνωση Βίος και Πολιτεία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου