Χωρίς κατηγορία

Ὅλοι καὶ ὅλες γιὰ τὰ παιδιά μας, Κυριακὴ 29 Νοεμβρίου & ὥρα 5:30 μ.μ.Αίθουσα “ΕΠΑΛΞΕΙΣ”

«Ὅλοι καὶ ὅλες γιὰ τὰ παιδιά μας»

Τὴν Κυριακὴ 29 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 5:30 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ, προστάτου τῶν παιδιῶν, διοργανώνεται ἐκδήλωση στὴν

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

 ὅπου θὰ μιλήσουν οἱ: – Σοφία Μπεκρῆ, ἐκπαιδευτικός

«Ὅλοι καὶ ὅλες γιὰ τὰ παιδιά μας»

Τὴν Κυριακὴ 29 Νοεμβρίου καὶ ὥρα 5:30 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στυλιανοῦ, προστάτου τῶν παιδιῶν, διοργανώνεται ἐκδήλωση στὴν

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

 ὅπου θὰ μιλήσουν οἱ: – Σοφία Μπεκρῆ, ἐκπαιδευτικός

                                                    – Βασίλης Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος

καὶ θὰ ἀποδωθοὺν ποιοτικὰ ἄσματα γιὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ τὴν χορωδία <<Ἐπάλξεις>>.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

Δὲν ἀρκεῖ μόνον νὰ παραπονούμεθα γιὰ τὸ κατάντημα τῆς νεολαίας μας σήμερα, ἀλλὰ ὀφείλομε νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν πάταξη τῶν κυκλωμάτων, τῆς διαφθορᾶς, τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἐκμαυλιστῶν τῆς νεολαίας καὶ τὴν δημιουργία ὁμαλοῦ οἰκογενειακοῦ καὶ κοινωνικοῦ περιβάλλοντος.

Αποτέλεσμα εικόνας για εικονες για παιδια αγιος στυλινός