Χωρίς κατηγορία

Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἀποφυλακισμένων»,Σάββατο 20/2

 

  •  Τὸ Σάββατο 20 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Ἰωάννης Παπασαραντόπουλος, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἀποφυλακισμένων».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

 

  •  Τὸ Σάββατο 20 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ κ. Ἰωάννης Παπασαραντόπουλος, μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ὀνήσιμος καὶ τὰ προβλήματα τῶν ἀποφυλακισμένων».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

  •  Τὴν Κυριακὴ 21 Φεβρουαρίου καὶ ὥρα 6:30 μ.μ.στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια,

θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος κ. Λάμπρος Σκόντζος, μὲ θέμα: «Τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ πνευματικά του μηνύματα»

Εἴσοδος ἐλεύθερη.