Βασίλειος Μπαμπίλης,  Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές

Ὁ Ἅγιος Ταράσιος καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Κρίσεως

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὸν κ. Βασίλειο Μπαμπίλη, θεολόγο-μουσικό.

Συντονιστεῖτε: ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
& ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ.

Καλή ακρόαση!

Πληροφορίες: 6987353063