Ἐκδηλώσεις

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ ἡ κοινοβιακὴ ζωὴ, 12/1/2013, 7.00 μ.μ.

Τὸ Σάββατο 12 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:«Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ ἡ κοινοβιακὴ ζωὴ».
Ὁμιλήτρια: Ἀσημίνα Τσάμου, ἐκπαιδευτικὸς-ψυχολόγος.

       Εἴσοδος ἐλεύθερη.
 

Τὸ Σάββατο 12 Ἰανουαρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσα Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. στὴν Ὁμόνοια θὰ πραγματοποιηθῆ ὁμιλία μὲ θέμα:«Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος καὶ ἡ κοινοβιακὴ ζωὴ».
Ὁμιλήτρια: Ἀσημίνα Τσάμου, ἐκπαιδευτικὸς-ψυχολόγος.

       Εἴσοδος ἐλεύθερη.