Ἐκδηλώσεις

Ὁ Ἀληθινὸς Θεός: “Γνωστὸς ἤ ἄγνωστος;” 30/3 & ὥρα 7:00 μ.μ.

Σάββατο 30 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Aἴθουσα “Ἐπάλξεις”, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.

Ομιλία με θέμα: Ὁ Ἀληθινὸς Θεός: “Γνωστὸς ἤ ἄγνωστος;”


Ὁμιλητής: Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Σάββατο 30 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Aἴθουσα “Ἐπάλξεις”, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια.

Ομιλία με θέμα: Ὁ Ἀληθινὸς Θεός: “Γνωστὸς ἤ ἄγνωστος;”


Ὁμιλητής: Β. Τσούπρας, θεολόγος-κοινωνιολόγος.

Εἴσοδος ἐλεύθερη.

 

Λοιπὲς δραστηριότητες


Στὴν ἴδια αἴθουσα κάθε Σάββατο βράδυ γίνονται:
– πρόβες παραδοσιακού χοροῦ (6.00 μ.μ.)

                                                                             – ἐνδιαφέρουσες ὁμιλίες (7.00 μ.μ.) καὶ
                                                                             – πρόβα χορωδίας (8.00 μ.μ), επιλογές από παραδοσιακά ακούσματα
                                                                                         και την έντεχνη ελληνική μουσική παράδοση.

Καθημερινῶς παρέχονται δωρεὰν μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν, ξένων
γλωσσῶν, ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μουσικῆς καὶ παραδοσιακῶν χορῶν
καὶ διοργανώνονται πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μορφωτικὲς ἐκδρομές.

Πληροφορίες γιὰ τὰ μορφωτικά προγράμματα καὶ τὶς λοιπὲς δραστηριότητες:
Ὀρθόδοξη Ἐφημερίδα «Ἐπάλξεις» τηλ.: 210-5230.948, 6936 901606.
Σᾶς περιμένουμε!