Δήμητρα Μποζά,  Ραδιοφωνικὸς Σταθμός

Ὁ Κατηχητικὸς Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, 23 Ἀπριλίου 2022 καὶ ὥρα 8:00 μ.μ., μὲ τὴν κα. Δήμητρα Μποζᾶ-Μπαμπίλη.

ΣυντονιστῆτεΕΠΑΛΞΕΙΣ ΡΑΔΙΟ
 & ΣΥΝ ΠΑΣΙ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΡΑΔΙΟ

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:️ 6987353063