Σοφία Μπεκρή

Ἡ ἀληθὴς νηστεία

ὰπὸ τὴν φιλόλογο & θεολόγο κ. Σοφία Μπεκρῆ

«Ἀληθὴς νηστεία ἡ τοῦ κακοῦ ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, ἐπιορκίας.»

Μέγας Βασίλειος

«Νηστεία: ἀποχὴ βρωμάτων καὶ ἀποστροφὴ ἁμαρτημάτων»

Μέγας Φώτιος

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Χρησιμότητα καὶ ὠφέλεια τῆς νηστείας.
Νηστεία καὶ διάκριση.
Νηστεία καὶ παράλληλη ἄσκηση σὲ ἄλλες ἀρετές,
…διότι, ὅπως λέει ὁ Ἀββὰς Ποιμήν: «ἡμεῖς οὑκ ἐδιδάχθημεν σωματοκτόνοι, ἀλλὰ παθοκτόνοι (εἶναι)».

Σήμερα, Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021, στὶς 7:00μμ.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063