Μακρίνα Ράγκα

Ἡ σκοτεινὴ πλευρὰ τῆς μητρότητας

ἀπὸ τὴν Μακρίνα Ράγκα, δικηγόρο

Μὲ ἕνα ἰδιαίτερο θέμα ποὺ μπορεῖ νὰ ξενίζει λίγο θὰ ἀσχοληθεῖ ἡ κ. Ράγκα σήμερα Παρασκευὴ 12 Μαρτίου καὶ ὥρα 7:00 μμ. Ἀς τὴν ἀκούσουμε ὄμως καὶ θὰ δοῦμε τί μπορεῖ νὰ σημαίνει τὸ θέμα αυτό.

Γιὰ νὰ ἀκούσετε πατῆστε ἐδῶ: epalxeis.caster.fm/
ἤ ἐδῶ: synpasitoisagiois.radio12345.com

Καλὴ ἀκρόαση!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6987353063