Χωρίς κατηγορία

Ἡ Πολιτεία τοῦ Σταυροῦ, 14/9/2014

Ἡ Πολιτεία τοῦ Σταυροῦ

Κυριακὴ 14 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας.

Ἡ Πολιτεία τοῦ Σταυροῦ

Κυριακὴ 14 Σεπτεμβρίου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ.

Αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζήνωνος 3, β’ ὄρ., Ὁμόνοια

Θὰ μιλήσῃ ὁ θεολόγος-κοινωνιολόγος κ. Βασίλειος Τσούπρας.

                                                                                  Θὰ ἀκολουθήσῃ συζήτηση. Εἴσοδος ἐλεύθερη